جستجو های مرتبط: جعبه از نوع ماشین Metallizing خلاء | جعبه از نوع تجهیزات Metallizing خلاء | جعبه از نوع خلاء Metallizer | غلتک پوشش خلاء و ماشین Metallizing
لیست محصولات

خلاء حرارت آب بندی

خلاء دستگاه بسته گرمای تجهیزات سیلر، که به طور عمده برای عملیات حرارت آب بندی از محصولات بسته بندی های مختلف در حالت خلاء استفاده می شود.

توضیحات

خلاء دستگاه بسته گرمای تجهیزات سیلر، که به طور عمده برای عملیات حرارت آب بندی از محصولات بسته بندی های مختلف تحت خلاء state.
استفاده است

برنامه

خلاء دستگاه بسته گرما در بسته بندی خلاء های مختلف food.
اعمال

شاخص های فنی