لیست محصولات
خدمت رسانیخدمات قبل از فروش
ما با ارائه پیشنهاد فنی خلاء پوشش، تجزیه و تحلیل مورد قیمت نقل، و غیره علاوه بر این، ما همچنین ارائه نمونه آبکاری در محدوده مناسب برای مشتری در خرید
خدمت رسانی
1. اجازه دهید مشتری دانستن برنامه تولید از طریق گزارش به موقع به آنها.

2. چیزهایی که می تواند در پیشبرد از طریق مشاوره و هماهنگی با مشتری آماده به پایان برساند.

3. چرخه تحویل توسط محصولات مختلف و مقدار آن تصمیم گرفت. به طور کلی، چرخه تحویل از تجهیزات برای پوشش رایج در حدود سه ماه در خانه، سه ماه و نیم در خارج از کشور باشد.
محصولات مرتبط