Lista produktów
UsługaUsługa Pre-sprzedaż
Zapewniamy próżni pokrywania części technicznej, analizy przypadku obowiązujących cen, itp Ponadto zapewniamy także nakładanie próbek w rozsądnym zakresie dla klienta On-zakupu
usługa
1. Pozwól klientowi znając planów produkcyjnych poprzez terminowe zgłaszanie się do nich.

2. Dokończ rzeczy, które mogą być przygotowane z wyprzedzeniem w drodze konsultacji i współpracy z klientem.

3. Cykl dostawy decyduje różnych produktów i ich ilości. Ogólnie rzecz biorąc, cykl dostawa wspólnego sprzętu powłoki będzie o trzy miesiące w domu, trzy i pół miesiąca za granicą.
Produkty powiązane