Related Searches: Box-loại máy hút chân không Metallizing | Kiểu hộp hút chân không Metallizing Thiết bị | Kiểu hộp hút chân không Metallizer | Cuốn vào loại chân không và Coating Machine Metallizing
Danh sách sản phẩm

Máy hút chân không nhiệt Sealing

Sản phẩm máy ép nhiệt là thiết bị niêm phong, được sử dụng chủ yếu cho hoạt động niêm phong nhiệt của các sản phẩm đóng gói khác nhau dưới chân không.

Miêu tả

Sản phẩm máy ép nhiệt là thiết bị niêm phong, được sử dụng chủ yếu cho hoạt động niêm phong nhiệt của các sản phẩm đóng gói khác nhau dưới chân không state.

Đơn xin

Sản phẩm máy ép nhiệt được áp dụng trong chân không đóng gói khác nhau food.

Chỉ số kỹ thuật