Danh sách sản phẩm
Contant hệ

  Tên công ty: Sichuan Y&J Industries Co., Ltd.

  Như vậy: +86-28-86022065, +86-28-86022000

  Fax: +86-28-86022099

  E-Mail: jiwenlian@ynj-industries.com

  Zip: 610041

  Địa chỉ: 5th Floor, No.10, Jiuxing Avenue, High & New Technology Zone, Chengdu City, Sichuan Province, China.610041

  Tế bào: +86-139-0820-8503

  Skype: willcng

Những sảm phẩm tương tự