Related Searches: Vacuum Coater | Máy hút chân không Coating | Thiết bị hút chân không Coating | Máy hút chân không Metallizing
Danh sách sản phẩm

Magnetron sputtering Vacuum Coating & Metallizing Machine (Coater / Metallizer)

Miêu tả
Magnetron thiết bị mạ chân không phún xạ có thể được sử dụng rộng rãi ở cấp cao bộ phim trang trí và chức năng cho đồng hồ, mắt kính, thông tin liên lạc, điện tử, máy móc, trang trí, vận chuyển hàng không và industries.
khác