Danh sách sản phẩm
Dịch vụDịch vụ trước khi bán
Chúng tôi cung cấp chân không phủ đề xuất kỹ thuật, phân tích trường hợp của giá niêm yết, vv Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp mạ mẫu trong một phạm vi hợp lý cho các khách hàng mua hàng On-
dịch vụ
1. Hãy để khách hàng biết được kế hoạch sản xuất thông qua các báo cáo kịp thời với họ.

2. Hoàn tất những điều mà có thể được chuẩn bị trước thông qua tham vấn và phối hợp với khách hàng.

3. Các chu kỳ giao hàng được quyết định bởi các sản phẩm khác nhau và số lượng của nó. Thông thường, chu kỳ phân phối các thiết bị sơn thông thường sẽ có khoảng ba tháng ở nhà, ba và một nửa tháng ở nước ngoài.
Những sảm phẩm tương tự